מי זכאי למלגה?

כל סטודנט לתואר ראשון או שני, שלומד באוניברסיטת תל אביב, בתכנית לימודים בהיקף של 70% לפחות
מתכנית לימודים מלאה ומתגורר בשכירות בדירה בשכונות נווה שאנן, התקווה, שפירא ויפו בהתאם לרשימת
הכתובות המאושרות. 

חזור למעלה

 

מהו מועד הגשת הטפסים הנדרשים?

30 לאוקטובר 2017 לכל המאוחר.

 

חזור למעלה

 

האם גובה המלגה נגזר ממספר חודשי לימודים או ממספר חודשי שכירות בדירה?

סטודנטים השוכרים דירה לתקופה של פחות משנה אינם זכאים למלגה. המלגה תינתן בכל פעם לתקופה של שנה,
אך לא מעבר למועד סיום חוזה השכירות של הסטודנט. לעניין חודשי לימודים, כאמור, זכאות למלגה על בסיס
תוכנית לימודים בהיקף של לפחות 70% מתוכנית הלימודים המלאה.  

חזור למעלה   

 
 

המלגה שביקשתי אושרה איך מקבלים אותה?

סטודנט שתאושר לו מלגה יקבל את המלגה "מקרן ת"א יפו לפיתוח" בשני שיקים,
האחד עד חצי שנת מגורים והשני בסוף שנת השכירות ובתנאי שסיים 40 שעות התנדבות עד סוך חודש יוני 2018 ונוכחות בלפחות 2 מפגשים ו/או ארועים שיאורגנו ע"י רכז השכונה ו/או רכז הפרויקט.  

חזור למעלה 

 

עזבתי את הדירה או הפסקתי ללמוד, האם נשללת ממני כל המלגה?

סטודנט שהפסיק להתגורר בדירה המושכרת ו/או הפסיק את לימודיו או עבר למוסד לימודים שאינו מזכה במלגה,
טרם סיום התקופה בגינה ניתנת לו המלגה ידווח על כך מיידית למנהלת הדיור. לאחר מכן יידרש הסטודנט להחזיר,
בתוך 60 יום, את הסיוע הכספי שקיבל מראש בגין התקופה שלאחר מועד הפסקת המגורים ו/או הלימודים.
למען הסר ספק – סטודנט שהפסיק להתגורר בדירה ו/או ללמוד, טרם סיום תקופת המלגה ודיווח על כך,
לא יידרש להחזיר את הסכום שניתן בגין תקופת המגורים בדירה והלימודים בפועל. סטודנט שהפסיק
להתגורר בדירה המושכרת ו/או הפסיק את לימודיו או עבר למוסד לימודים שאינו מזכה במלגה,
 ולא דיווח על כך כנדרש, יחזיר את סכום המלגה, שקיבל ביחס לתקופה שממועד הפסקת הזכאות בלבד,
בתוספת ריבית פיגורים. ריבית הפיגורים תהיה ריבית הפיגורים הנהוגה בבנק לאומי באותה עת.  

חזור למעלה   

 

איחרתי להירשם האם יתכן שבכל זאת אהיה זכאי למלגה?

כן. רצוי לבדוק מול מנהלת הדיור את נושא מכסת המלגות, במידה ולא נוצלה עד תומה,
קבלת המלגה תתאפשר בהתאם לתנאיה. למען הסר ספק, מי שיגיש את הבקשה לאחר
שנוצלה כל מכסת המלגות האפשרית לאותה שנה, לא יהיה זכאי לקבלה במועד מאוחר יותר.  

חזור למעלה

 

האם ניתן לקבל את המלגה עבור שנת לימודים אחת או יותר?

ניתן לקבל את המלגה במשך שלוש שנים ברציפות, אך הדבר תלוי במימונים ועלול להשתנות.  

חזור למעלה     

 

בעל הדירה לא מוכן להעביר את חשבון הארנונה על שמי/לא מוכן להוסיף את סעיף האופציה לשנה בחוזה?

בעיקרון סעיפים אלו הינם חובה לקבלת המלגה. יחד עם זאת אם ישנה סיבה עניינית, צרו קשר עם המנהלת במייל info@hometlv.org.il  וננסה לפתור את הבעיה.

חזור למעלה     

 

אם אנו זוג סטודנטים הלומדים באוניברסיטה, האם כל אחד זכאי למלגה?

כן, הזכאות למלגה היא לכל סטודנט המתגורר באזורים נבחרים אלו, העומד בדרישת ובתקנון המלגה.  

חזור למעלה   

 

אני מבצע יותר מ- 40 שעות שנתיות במסגרת מלגה נוספת. האם אצטרך להתנדב 40 שעות נוספות?

שעות ההתנדבות במסגרת מלגת הדיור אינן ניתנות לקיזוז עם התנדבויות אחרות. במידה ואתם מתנדבים במקום שאינו במסגרת הרשימה, באחת השכונות, ניתן לפנות לאגודת הסטודנטים בבקשה להכרה נקודתית במקום ההתנדבות לצורך ביצוע גם שעות ההתנדבות של מלגת הדיור. 

חזור למעלה  

 

האם המלגה הנ"ל מותנה באי קבלת מלגות אחרות?

לא. מלגה זו אינה מותנה בתנאי זה וקבלת מלגה מגורמים אחרים אינה שוללת או מפחיתה בסיכויי קבלת מלגה זו.  

חזור למעלה