מי זכאי למלגה?

כל סטודנט לתואר ראשון או שני, שלומד באוניברסיטת תל אביב, בתכנית לימודים בהיקף של 70% לפחות
מתכנית לימודים מלאה ומתגורר בשכירות בדירה בשכונות נווה שאנן(כתובות ספציפיות), התקווה, שפירא, יפו(כתובות ספציפיות), שכונת עזרא ושכונת נווה עופר בהתאם לרשימת הכתובות המאושרות. 

חזור למעלה

 

מהו מועד הגשת הטפסים הנדרשים?

31 לאוקטובר 2023 לכל המאוחר.

 

חזור למעלה

 

האם גובה המלגה נגזר ממספר חודשי לימודים או ממספר חודשי שכירות בדירה?

סטודנטים השוכרים דירה לתקופה של פחות משנה אינם זכאים למלגה. המלגה תינתן בכל פעם לתקופה של שנה,
אך לא מעבר למועד סיום חוזה השכירות של הסטודנט. לעניין חודשי לימודים, כאמור, זכאות למלגה על בסיס
תוכנית לימודים בהיקף של לפחות 70% מתוכנית הלימודים המלאה.  

חזור למעלה   

 
 

המלגה שביקשתי אושרה איך מקבלים אותה?

סטודנט שתאושר לו מלגה יקבל את המלגה "מקרן ת"א יפו לפיתוח" בשתי פעימות באמצעות העברה בנקאית,
האחת עד חצי שנת מגורים והשניה בסוף שנת השכירות ובתנאי שסיים 50 שעות התנדבות עד סוף חודש יוני 2024 הכוללים 2 מפגשים ו/או ארועים שיאורגנו ע"י רכז השכונה ו/או רכז הפרויקט.  

חזור למעלה 

 

עזבתי את הדירה או הפסקתי ללמוד, האם נשללת ממני כל המלגה?

קבלת המלגה ו/או חלק ממנה מחייבים עמידה במלוא התנאים לרבות מגורים בפועל בדירה המאושרת, לימודים באוניברסיטה וסיום מלוא שעות ההתנדבות. במידה וסטודנט יסיים את מגוריו בדירה ו/או את לימודיו מוקדם יותר - עליו לעדכן באופן מיידי את מנהלת הדיור.
מי שיסיים את מגוריו בדירה ו/או את לימודיו באוניברסיטה (לרבות מעבר לתכנית חילופי סטודנטים), לאחר פחות מחצי שנה בפרויקט - תישלל זכאותו והוא יידרש להחזיר את המלגה שקיבל אם קיבל.
במידה וההפסקה מגיעה לאחר מעל ל 6 חודשים יקבל הסטודנט את החלק היחסי בגין התקופה בה עמד בתנאי המלגה וזאת בכפוף בסיום מלוא שעות ההתנדבות. 

חזור למעלה   

 

איחרתי להירשם האם יתכן שבכל זאת אהיה זכאי למלגה?

כן. רצוי לבדוק מול מנהלת הדיור את נושא מכסת המלגות, במידה ולא נוצלה עד תומה,
קבלת המלגה תתאפשר בהתאם לתנאיה. למען הסר ספק, מי שיגיש את הבקשה לאחר
שנוצלה כל מכסת המלגות האפשרית לאותה שנה, לא יהיה זכאי לקבלה במועד מאוחר יותר.  

חזור למעלה

 

האם ניתן לקבל את המלגה עבור שנת לימודים אחת או יותר?

ניתן לקבל את המלגה במשך שלוש שנים ברציפות, אך הדבר תלוי במימונים ועלול להשתנות.  

חזור למעלה     

 

בעל הדירה לא מוכן להעביר את חשבון הארנונה על שמי/לא מוכן להוסיף את סעיף האופציה לשנה בחוזה?

בעיקרון סעיפים אלו הינם חובה לקבלת המלגה. יחד עם זאת אם ישנה סיבה עניינית, צרו קשר עם המנהלת במייל hometlv@gmail.com וננסה לפתור את הבעיה.

חזור למעלה     

 

אם אנו זוג סטודנטים הלומדים באוניברסיטה, האם כל אחד זכאי למלגה?

כן, הזכאות למלגה היא לכל סטודנט המתגורר באזורים נבחרים אלו, העומד בדרישת ובתקנון המלגה.  

חזור למעלה   

 

אני מבצע יותר מ- 50 שעות שנתיות במסגרת מלגה נוספת. האם אצטרך להתנדב 50 שעות נוספות?

שעות ההתנדבות במסגרת מלגת הדיור אינן ניתנות לקיזוז עם התנדבויות אחרות. במידה ואתם מתנדבים במקום שאינו במסגרת הרשימה, באחת השכונות, ניתן לפנות למנהלת הדיור בבקשה להכרה נקודתית במקום ההתנדבות לצורך ביצוע גם שעות ההתנדבות של מלגת הדיור. 

חזור למעלה  

 

האם המלגה הנ"ל מותנה באי קבלת מלגות אחרות?

לא. מלגה זו אינה מותנה בתנאי זה וקבלת מלגה מגורמים אחרים אינה שוללת או מפחיתה בסיכויי קבלת מלגה זו.  

חזור למעלה