במסגרת הפרוייקט, בעל דירה בשכונות המאושרות המעוניין להשכיר את דירתו לסטודנטים,
מתבקש ליצור קשר עם המנהלת באמצעות מילוי הפרטים הבאים:


 

 בעלי דירות