במסגרת הפרוייקט, בעל דירה בשכונות המאושרות המעוניין להשכיר את דירתו לסטודנטים,
מתבקש ליצור קשר עם המנהלת באמצעות מילוי הפרטים הבאים:


לידיעתך, קיים חוזה שכירות של המנהלת, מומלץ להשתמש בחוזה זה.

 בעלי דירות