לקבלת מלגת הדיור על הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים:

   סטודנט מן המניין הלומד באוניברסיטת ת"א לתואר ראשון/שני/שלישי לשנה"ל תשפ"ד בהיקף לימודים שלא יפחת
     מ- 70% מתכנית לימודים מלאה
 
   על הסטודנט לשכור דירה באחת מהשכונות בהתאם לרשימת הכתובות המאושרות למלגה -
     
שכונת התקווהשכונת שפירא, שכונת נווה שאנן,יפו, שכונת עזרא ושכונת נווה עופר. 

 
   הסטודנט יבצע התנדבות לקהילה בהיקף מינימלי של 50 שעות שנתיות (40 שעות בארגון התנדבותי +10 שעות
     בקהילה דוגמת אירועים/מפגשים שיאורגנו ע"י רכז השכונה ו/או רכז הפרויקט), בהתאם לרשימת הגופים המאושרים
     ע"י עיריית ת"א. (את שעות ההתנדבות יהיה על הסטודנט לסיים עד סוף חודש יוני 2024 ).
     

   הסטודנט ישנה בתעודת הזהות שלו את כתובת מגוריו, לכתובת המגורים החדשה.

   הסטודנט יירשם בארנונה על הדירה המושכרת.

   המלגה מותנית בחתימה על חוזה למשך 12 חודשים (תקופת מגורים מינימלית של 6 חודשים בפועל,
    
לא לפני 1.6.2023 ולא יאוחר מ-30.11.2024) בחוזה יש לכלול סעיף של אופציה לשנה נוספת בדירה.
     במידה ובעל הדירה יחליט להעלות 
את שכר הדירה בעת מימוש שנת האופציה,
     שכר הדירה החדש לא יעלה יותר מאשר 5%.

   המלגה תינתן לשנה אחת.

   המלגה מותנית במקסימום ל-3 שותפים לדירה אחת.

   מתן המלגה מותנה בתשלום דמי רווחה לאגודת הסטודנטים.

   לידיעת זכאי המלגה, כל שינוי או אישור שניתן ע"י מנהלת הדיור ואשר מנוגד או נוסף על התקנון
     חייב להינתן בכתב בלבד. לא ניתן להתבסס על הבטחות ו/או אמירות שבעל פה.

התנאים שלהלן הנם תמצית התנאים המלאים ולצורכי הבהרה בלבד. לצפייה בתקנון המלא


 

 תקנון המלגה