לא בטוחים שהוצע לכם שכר דירה הוגן? זקוקים למקור השוואה?
למען השקיפות ולמען התרשמותכם, הכנו עבורכם טבלה המרכזת את הדירות
אשר משתתפות בפרויקט עם נתוני מחירי השכירות שלהן.
טבלת מחירי דירות בשכונת התקווה שנמצאות בפרויקט

 שכונת התקווה - מחירון דירות שהושכרו 

כתובת

מס´ חדרים

שכ"ד כולל

חפר 26

1

2000

כצנלסון בת שבע 4

1

2000

האקליפטוס 12

1

2500

דרך ההגנה 56

1

2200

שמחה 26

1

2200

חפר 23

1

1500

נתן 30

1

1900

אצ"ל 62

2

3000

וילון 8

2

3000

דרך ההגנה 60

2

1400

יחיעם 19

2

3300

בת שבע כצנלסון 26

2

3000

דוד תדהר 23

2

3000

יקותיאל 20

2

2300

דעואל 23

2

2800

מבשר 59

2.5

2700

ורדיאל 5

3

3200

דוד תדהר 35

3

3600

כביר 22

3

3000

אביאסף 27

3

4200

שלמון 21

3

3400

ורדיאל 5

3

3200

ברכיה 3

3

3300

פ"ד 2

3

3500

שלמון 27

3

4300

ברכיה 3

3

3300

שבתאי 17

4

1500

יקותיאל 7

4

3500

יזהר 5

5

3200

נטעים 32

7

5750

פ"ד 2

--

6000

סמדר 10

--

3000

קהילת מקסיקו 13

--

3000

כתובת

מס´ חדרים

סה"כ שותפים

שכ"ד כולל

תאריך סיום חוזה

חפר 26

1

--

2000

20/09/2013

כצנלסון בת שבע 4

1

--

2000

26/07/2013

האקליפטוס 12

1

--

2500

01/10/2013

דרך ההגנה 56

1

--

2200

20/03/2013

שמחה 26

1

--

2200

31/10/2013

חפר 23

1

--

1500

01.11.2013

נתן 30

1

--

1900

10/10/2013

אצ"ל 62

2

2

3000

09/08/2013

וילון 8

2

2

3000

10/09/2013

דרך ההגנה 60

2

--

1400

30/09/2013

יחיעם 19

2

2

3300

25/10/2013

בת שבע כצנלסון 26

2

--

3000

31/12/2012

דוד תדהר 23

2

2

3000

01/12/2013

יקותיאל 20

2

--

2300

30/08/2012

דעואל 23

2

2

2800

15/09/2013

מבשר 59

2.5

2

2700

30/09/2013

ורדיאל 5

3

2

3200

31/08/2013

דוד תדהר 35

3

--

3600

31/08/2013

כביר 22

3

2

3000

20.09.2013

אביאסף 27

3

2

4200

30/08/2013

שלמון 21

3

--

3400

31/10/2013

ורדיאל 5

3

2

3200

31/08/2013

ברכיה 3

3

2

3300

10/10/2013

פ"ד 2

3

2

3500

05/08/2013

שלמון 27

3

3

4300

14/08/2013

ברכיה 3

3

2

3300

10/10/2013

שבתאי 17

4

--

1500

15/12/2013

יקותיאל 7

4

3

3500

02.10.2013

יזהר 5

5

 

3200

30/09/2013

נטעים 32

7

2

5750

30/11/2013

פ"ד 2

--

3

6000

31.07.2013

סמדר 10

--

2

3000

22/09/2013

קהילת מקסיקו 13

--

--

3000

31/05/2013