לא בטוחים שהוצע לכם שכר דירה הוגן? זקוקים למקור השוואה?
למען השקיפות ולמען התרשמותכם, הכנו עבורכם טבלה המרכזת את הדירות
אשר משתתפות בפרויקט עם נתוני מחירי השכירות שלהן.
טבלת מחירי דירות בשכונת נווה שאנן שנמצאות בפרויקט

 נווה שאנן - מחירון דירות שהושכרו 

 

כתובת

מס´ חדרים

שכ"ד כולל

הגר"א 37

1

2500

הרב ידידיה פרנקל 75/8

1

3300

י.ל פרץ 18

1

1800

י.ל פרץ 23

1

3500

מטלון 73

1

2200

מנשה בן ישראל 23

1

1300

מנחם בגין 12

2

3000

העלייה 62

2

3200

הקונגרס 18

2

3500

וולפסון 47

2

3250

י.ל פרץ 23 

2

3400

לבנדה 46

2

3000

לוינסקי 85

2

3700

לוינסקי 85

2

2500

לוינסקי 85

2

1250

מנחם בגין 5

2

3500

מנשה בן ישראל 23

2

2800

צ'לנוב 3

2

3000

י.ל פרץ 38

2.5

2500

י.ל פרץ 40

2.5

3310

לוינסקי 65

2.5

3600

שלמה 76

2.5

3500

הגדוד העברי 22

3

4380

העלייה 46

3

4500

העלייה 46

3

4460

הרב ידידיה פרנקל 78

3

5300

וולפסון 40

3

3500

חזנוביץ 18

3

4300

י.ל פרץ 41

3

4600

לוינסקי 65

3

3700

לוינסקי 65

3

3400

מירון 12

2

4000

צ´לנוב 27א´

3

3000

צ´לנוב 48

3 3600

צ´לנוב 6

3 3800

שיבת ציון 15

3 3800

הקונגרס 3

4 5000

הקונגרס 33

4 4500

י.ל. פרץ 4

4 4200

ידידיה פרנקל 65

4 4550

צ´לנוב 29

4 4050

צ׳לנוב 29

4 4050

מנחם בגין 6

5 5500

וולפסון 44

-- 6300

לבנדה 46

-- 4200

ראש פינה 20

-- 3700
 

כתובת

מס´ חדרים

סה"כ שותפים

שכ"ד כולל

תאריך סיום חוזה

הגר"א 37

1

--

2500

31/07/2013

הרב ידידיה פרנקל 75/8

1

2 3300

26/03/2013

י.ל פרץ 18

1

--

1800

31/10/2013

י.ל פרץ 23

1

2

3500

23/08/2013

מטלון 73

1

--

2200

30/09/2013

מנשה בן ישראל 23

1

--

1300

09/10/2013

מנחם בגין 12

2

2

3000

10/09/2013

העלייה 62

2

--

3200

15/09/2013

הקונגרס 18

2

2

3500

11/07/2013

וולפסון 47

2

--

3250

01/10/2013

י.ל פרץ 23 

2

2

3400

31/08/2013

לבנדה 46

2

2

3000

15/08/2013

לוינסקי 85

2

2

3700

30/09/2013

לוינסקי 85

2

2

2500

13/07/2012

לוינסקי 85

2

--

1250

17/04/2013

מנחם בגין 5

2

2

3500

31/07/2013

מנשה בן ישראל 23

2

2

2800

09/09/2013

צ'לנוב 3

2

3

3000

31/10/2013

י.ל פרץ 38

2.5

--

2500

01/11/2013

י.ל פרץ 40

2.5

2

3310

16/01/2013

לוינסקי 65

2.5

2

3600

30/09/2013

שלמה 76

2.5

2

3500

30/11/2013

הגדוד העברי 22

3

3

4380

30/06/2013

העלייה 46

3

3

4500

15/09/2013

העלייה 46

3

2

4460

10/09/2013

הרב ידידיה פרנקל 78

3

2

5300

11/09/2013

וולפסון 40

3

2

3500

01/08/2013

חזנוביץ 18

3

2

4300

31/05/2013

י.ל פרץ 41

3

3

4600

31/08/2013

לוינסקי 65

3

2

3700

01/09/2013

לוינסקי 65

3

2

3400

30/08/2013

מירון 12

2

2

4000

16/09/2013

צ´לנוב 27א´

3

2 3000

09/10/2013

צ´לנוב 48

3 2 3600 18/09/2012

צ´לנוב 6

3 2 3800 18/10/2013

שיבת ציון 15

3 2 3800 31/10/2013

הקונגרס 3

4 3 5000

31/07/2013

הקונגרס 33

4 3 4500 21/10/2013

י.ל. פרץ 4

4 3 4200

01/08/2013

ידידיה פרנקל 65

4 3 4550

30/11/2013

צ´לנוב 29

4 3 4050

22/09/2013

צ׳לנוב 29

4 3 4050

22/12/2013

מנחם בגין 6

5 3 5500

31/11/2013

וולפסון 44

-- 2 6300

01/12/2013

לבנדה 46

-- 2 4200

01/09/2013

ראש פינה 20

-- 2 3700

30/06/2013