לא בטוחים שהוצע לכם שכר דירה הוגן? זקוקים למקור השוואה?
למען השקיפות ולמען התרשמותכם, הכנו עבורכם טבלה המרכזת את הדירות
אשר משתתפות בפרויקט עם נתוני מחירי השכירות שלהן.
טבלת מחירי דירות בשכונת שפירא שנמצאות בפרויקט

 שכונת שפירא - מחירון דירות שהושכרו 

כתובת

מס´ חדרים

שכ"ד כולל

ישראל מסלנט 31

1

2800

מקור חיים 6

1

2550

שדרות חכמי ישראל 53

1

3800

בן אשר 12

1

1800

בעל העקידה 10

1

2500

שדרות חכמי ישראל 47

2

3000

שלמה 80

2

3100

מאור הגולה 13

2

3200

חכמי ישראל 15

2

2600

הרלב"ג 4

2

3000

מאור הגולה 45

2.5

3000

ישראל מסלנט 19

3

3500

ישראל מסלנט 17

3

3000

כוכבי יצחק 3

3

2700

לסקר 18

3

2500

מסילת ישרים 20

3

1400

כוכבי יצחק 18

3.5

3975

טורי זהב 23

4

5200

טורי זהב 23

4

5200

מקור חיים 49

4

5030

אריה דה-מודינה 15

5

6900

קיבוץ גלויות 93

--

2650

חכמי ישראל 28

--

4800

כתובת

מס´ חדרים

סה"כ שותפים

שכ"ד כולל

תאריך סיום חוזה

ישראל מסלנט 31

1

--

2800

31/07/2014

מקור חיים 6

1

--

2550

23/09/2013

שדרות חכמי ישראל 53

1

--

3800

30/11/2013

בן אשר 12

1

--

1800

31/10/2013

בעל העקידה 10

1

--

2500

13/02/2013

שדרות חכמי ישראל 47

2

2

3000

31/03/2013

שלמה 80

2

2

3100

24/11/2013

מאור הגולה 13

2

--

3200

31/07/2013

חכמי ישראל 15

2

--

2600

10/10/2013

הרלב"ג 4

2

--

3000

15/09/2013

מאור הגולה 45

2.5

--

3000

13/11/2012

ישראל מסלנט 19

3

2

3500

01/11/2013

ישראל מסלנט 17

3

2

3000

05/02/2014

כוכבי יצחק 3

3

--

2700

30/09/2013

לסקר 18

3

2

2500

31/08/2013

מסילת ישרים 20

3

--

1400

15/08/2013

כוכבי יצחק 18

3.5

3

3975

14/08/2013

טורי זהב 23

4

3

5200

15/10/2013

טורי זהב 23

4

3

5200

15/10/2013

מקור חיים 49

4

3

5030

31/08/2013

אריה דה-מודינה 15

5

4

6900

09/07/2013

קיבוץ גלויות 93

--

2

2650

14/11/2013

חכמי ישראל 28

--

2

4800

10/09/2013