לא בטוחים שהוצע לכם שכר דירה הוגן? זקוקים למקור השוואה?
למען השקיפות ולמען התרשמותכם, הכנו עבורכם טבלה המרכזת את הדירות
אשר משתתפות בפרויקט עם נתוני מחירי השכירות שלהן.
טבלת מחירי דירות ביפו שנמצאות בפרויקט

 שכונת יפו - מחירון דירות שהושכרו 

כתובת

מס´ חדרים

שכ"ד כולל

למרטין 17

1

3150

נחל הבשור 27

1

2600

רוזנבלט צבי 3

1

1300

הבעש"ט 2

1.5

2500

שדרות ירושלים 56

1.5

2500

יהודה הימית 1

2

2250

יהודה הימית 1

2

3100

מיכאל אנג´לו 39

2

2800

נחל עוז 7

2

3000

שדרות ירושלים 30

2

3000

דב ממזריץ 30

2.5

2200

דב ממזריץ 8

2.5

3400

חבר הלאומים 18

2.5

2400

פיקוס 6 דירה 15

2.5

3200

ברוך קרוא 11

3

3800

ברוך קרוא 7

3

3500

גר צדק 3

3

3000

דרך בן צבי 14

3

2800

דרך בן צבי 16

3

3850

הבעש"ט 1

3

3400

הגיחון 11

3

3200

למרטין 46

3

4000

מיכאלאנג´לו 39

3

4000

נחל הבשור 1

3

4500

נחל הבשור 1

3

4000

נחל הבשור 47

3

4500

נחל עוז 19

3

3200

עזה 12

3

4000

עזה 6 דירה 8

3

3500

שבטי ישראל 41 ג´

3

4000

שד´ ירושלים 35

3

3690

שד´ ירושלים 48

3

3200

דרך בן צבי 14

3

3500

שדרות ירושלים 153

3 2480

שדרות ירושלים 194

3 3000

שדרות ירושלים 32

3 4410

שדרות ירושלים 87

3 3700

דרך בן צבי 12

3.5 3700

דרך בן צבי 14

4 4500

כ"ץ יעקב יוסף 21

4 4150

עזה 1

4 5000

רחוב מיכלאנג´לו 38

4 2800

שדרות ירושלים 46

5 5900

מיצקביץ אדם 5

-- 2500

נחל עוז 16

-- 2900

כתובת

מס´ חדרים

סה"כ שותפים

שכ"ד כולל

תאריך סיום חוזה

למרטין 17

1

--

3150

31/05/2013

נחל הבשור 27

1

--

2600

02/05/2013

רוזנבלט צבי 3

1

--

1300

14/11/2013

הבעש"ט 2

1.5

2

2500

01/09/2013

שדרות ירושלים 56

1.5

--

2500

14/09/2013

יהודה הימית 1

2

--

2250

31/08/2013

יהודה הימית 1

2

2

3100

31/08/2013

מיכאל אנג´לו 39

2

2

2800

31/01/2013

נחל עוז 7

2

2

3000

01/10/2013

שדרות ירושלים 30

2

2

3000

30/09/2013

דב ממזריץ 30

2.5

--

2200

15/11/2013

דב ממזריץ 8

2.5

2

3400

31/07/2013

חבר הלאומים 18

2.5

--

2400

30/09/2013

פיקוס 6 דירה 15

2.5

2

3200

31/08/2012

ברוך קרוא 11

3

2

3800

18/10/2013

ברוך קרוא 7

3

2

3500

04/09/2013

גר צדק 3

3

2

3000

04/12/2013

דרך בן צבי 14

3

2

2800

01/09/2013

דרך בן צבי 16

3

--

3850

30/06/2013

הבעש"ט 1

3

2

3400

31/07/2014

הגיחון 11

3

2

3200

08/10/2013

למרטין 46

3

2

4000

09/07/2013

מיכאלאנג´לו 39

3

2

4000

30/09/2012

נחל הבשור 1

3

2

4500

21/08/2013

נחל הבשור 1

3

3

4000

31/08/2013

נחל הבשור 47

3

2

4500

22/08/2013

נחל עוז 19

3

2

3200

24/11/2013

עזה 12

3

2

4000

06/09/2013

עזה 6 דירה 8

3

2

3500

31/07/2013

שבטי ישראל 41 ג´

3

2

4000

01/09/2013

שד´ ירושלים 35

3

2

3690

31/07/2013

שד´ ירושלים 48

3

2

3200

14/11/2013

דרך בן צבי 14

3

2

3500

31/07/2013

שדרות ירושלים 153

3 2 2480

18/10/2013

שדרות ירושלים 194

3 -- 3000

10/10/2013

שדרות ירושלים 32

3 -- 4410

30/11/2013

שדרות ירושלים 87

3 2 3700

30/09/2013

דרך בן צבי 12

3.5 2 3700

30/09/2013

דרך בן צבי 14

4 3 4500

08/08/2013

כ"ץ יעקב יוסף 21

4 3 4150

31/10/2013

עזה 1

4 3 5000

12/10/2013

רחוב מיכלאנג´לו 38

4 2 2800

31/10/2013

שדרות ירושלים 46

5 3 5900

04/08/2013

מיצקביץ אדם 5

-- -- 2500

30/10/2013

נחל עוז 16

-- 2 2900

31/07/2013