במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר-השגה בתל אביב, מוענקות מלגות על ידי עיריית תל אביב, האוניברסיטה
ואגודת הסטודנטים של תל אביב. המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב בלבד
ומעוניינים להתגורר בשכירות באחת משכונות העיר הכלולות בפרויקט. בשלב זה השכונות שנבחרו הנן
שכונת התקווה, שכונת נווה שאנן-כתובות מסוימות, שכונת שפירא, שכונת נווה עופר, שכונת עזרא ומספר שכונות נבחרות ביפו.

במסגרת הפרויקט, מחויב הסטודנט להתנדב בשכונה בה יתגורר, בהיקף של 50 שעות שנתיות
ולסיים אותן עד סוף חודש יוני 2024.

לרשימת מקומות ההתנדבות>>
גובה המלגה שתינתן עומד על 9,600 ₪ לשנה, בשני תשלומים.
יש להקפיד לקרוא את כלל התנאים בקישור תקנון ותנאי המלגה.

מועד הגשת בקשה למלגה הנו החל מתאריך ה - 11.07.2023 עד סוף אוקטובר או סיום מכסת המלגות, הראשון מבניהם.
   שלב 1- הרשמה ראשונית
 
ההרשמה הראשונית נעשית דרך האתר. יש להזין את הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה ולשלוח אותו.
במידה והנך מתגורר או לקראת חתימה על חוזה 
שכירות באחת מהשכונות שלעיל, אנא ציין זאת בהערות.
הרשמה למלגה אינה מהווה אישור לקבלתה ויש לוודא קבלת אישור ראשוני כפי שמוסבר בהמשך.
 
לאחר ההרשמה, נציגי המנהלת יצרו איתך קשר באמצעות המייל.

 
   שלב 2- בחירת הדירה
 
תהליך מציאת הדירה יתבצע באופן עצמאי ע"י הסטודנט.
ניתן להיעזר בעמוד הפייסבוק של מנהלת הדיור אשר מפרסם לעיתים דירות רלוונטיות.
 
יש לוודא כי כתובת הדירה נמצאת במסגרת כתובות המגורים שאושרו:
 
בשלב זה יש לקבל מהמנהלת אישור ראשוני במייל לקבלת המלגה. כמובן, שאישור זה מותנה בעמידת הסטודנט
בכל התנאים הנדרשים המפורטים בהמשך. בכל מקרה יש לאשר מראש את הדירה וחוזה השכירות מול המנהלת. 

מטרת המנהלת היא להבטיח כי הדירה ראויה למגורים, שחוזה השכירות הוגן ושתמנע עלייה לא ראלית
במחירי השכירות.

 
   שלב 3- הגשת בקשה למלגה
 
לאחר מציאת דירה וחתימה על חוזה שכירות, תתבקשו למלא טופס בקשה למלגה.
 
בהמשך להגשת טופס הבקשה למלגה ובהתאם למועד שנקבע ע"י המנהלת,

יש להצטייד במסמכים הבאים:
 
- אישור לימודים תקף מאוניברסיטת תל אביב לשנת תשפ"ג הכולל תשלום דמי רווחה.
 
- הסכם שכירות מקורי/ או נאמן למקור מאושר כדין.
 
- חשבון ארנונה על שם השוכר.
 
- צילום ת.ז. כשכתובת המגורים עודכנה לדירה שהושכרה.
 
- טופס מעורבות חברתית-ישלח למייל שלכם טופס מקוון לאחר שיועבר אלינו חוזה השכירות

- צילום צ'ק על שמכם או מסמך בעלות על החשבון
 
 
 גובה המלגה יקבע בהתאם לחודשי השכירות.
 
כמו כן, כחלק משירותי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, קיים ייעוץ משפטי,
שיוכל לסייע לך בבחינת חוזה השכירות, בטלפון: 03-6407654. יש לתאם פגישה מראש.
יודגש כי האמור במסמך זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע - והדבר נוסח כך לשם הנוחות בלבד.
  

 כיצד נרשמים? 

 על המלגה - מידע כללי