אופציות מגורים - איגר 20

מחירי השכירות:


דירות 2 חדרים: (מלאי הדירות אזל!)
  • דירות 2 חדרים עם חניה קומות 1-3 - 3,250 ש"ח לחודש.
  • דירות 2 חדרים ללא חניה קומות 1-3 - 3,000 ש"ח לחודש.
  • דירות 2 חדרים עם חניה קומות 4-5 - 3,300 ש"ח לחודש.
  • דירות 2 חדרים ללא חניה קומות 4-5 - 3,050 ש"ח לחודש.

דירות 3 חדרים: (מלאי הדירות אזל!)
  • דירות 3 חדרים עם חניה קומות 1-3 - 3,750 ש"ח לחודש.
  • דירות 3 חדרים ללא חניה קומות 1-3 - 3,750 ש"ח לחודש.
  • דירות 3 חדרים עם חניה קומות 4-5 - 3,800 ש"ח לחודש.
  • דירות 3 חדרים ללא חניה קומות 4-5 - 3,550 ש"ח לחודש.

 
יש 0 עמודים